Skip to content

Ang Hari ng Komyut: Ang Pagkilala

Sold out
$7.95

Nagbabayad siya ng barya sa umaga. Tumatawaid sa tamang tawiran, at maglang sa kapuwa pashero. Bagma't isang hari, nakikipagsapalara pa rin riya sa matinding trapik, sa mahabang pila. Sa masikip na pampublikong sasakyan, at sa iba pang mga pagsubok ng pagkokomyut sa longsod.

He pays with exact change in the morning, uses the pedestrian lanes, and respects his fellow commuters. Though a king, he still faces terrible traffic, long lines, crowded public transport, and other challenges of commuting in the city.