Ang Halimaw ng mga Kulay

Anna Llenas


Regular price $9.95
Ang Halimaw ng mga Kulay

Children's coloring book in Tagalog. Opens with "Ano ang nararamdaman ng halimaw ngayon? Kulayan siya ng sa tingin mong pinakatamang kulay."

Related Products