Skip to content

Ang Gusto ni Chabibi

$8.95

Chabibi likes to do a lot of things but always gets Don't! and No! for an answer from the adults around her. Is it really wrong to do the things she wants to do?

Maraming gustong gawin si Chabibi pero laging “Wag!” at “Hindi!” ang sagot ng matatanda sa paligid niya. Mali nga ba ang mga gusto niyang gawin?

Lang: Tagalog/Pilipino