Skip to content

Anak ng Lupa

Sold out
$20.95

A novel. Creative rendition of Philippine rural life in the 1970s.

Ang nobela ay naglalarawan ng buhay at pananaw nayon sa bagwis ng pambansang pagsulong ng Pilipinas. Kasaysayan ito ng paglago ng kamalayan mula sa liblib ng kulturang nayon patungo sa nababanghay na ideyolohiya ng lungsod. Ang mga pangunahing karakter ng nobela sina Toryo, Oden, Oyo, Bining, at Ligaya ay mga anak ng lupa na ang buhay ay sinaklawan ng naganap na pagbabago sa nayon at sa lungsod, magpapalitaw ng kani-kanilang tatag, magpapanday ng kanilang pananaw, maghahatid ng luha, pag-ibig, at pag-asa. Sa nobela, magkakambal na realismo ng nayon at lungsod ang naikintal na maghahanay sa obrang ito bilang haligi ng kontemporaryong nobelang Pilipino.