Special Interest/Comics

Ang Hari ng Komyut: Ang Pagkilala

Lizette Daluz


Regular price $7.95
Ang Hari ng Komyut: Ang Pagkilala
Nagbabayad siya ng barya sa umaga. Tumatawaid sa tamang tawiran, at maglang sa kapuwa pashero. Bagma't isang hari, nakikipagsapalara pa rin riya sa matinding trapik, sa mahabang pila. Sa masikip na pampublikong sasakyan, at sa iba pang mga pagsubok ng pagkokomyut sa longsod.

Related Products