Skip to content

Kalipay and the Tiniest Tiktik

Sold out
$12.00

Daydreaming comes easily to Kalipay, but she doesn't know how to make bullies leave her alone. One day, she makes an unusual new friend in Gamay, who tells the school bully, Juan, to stop teasing Kalipay. Other children are afraid of Gamay – her strange tongue, split body, and bat wings – but Kalipay is fascinated by the things that make her new friend different. Together they learn how friendship can overcome differences and create happiness for everyone.

Sayon ra ang pagdagaw alang kang Kalipay, apan wa siya nahibaw kon unsaon paglikay sa mga bagis. Usa ka adlaw, nakahigala siya ni Gamay, nga misulti kang Juan, ang bagis sa eskuylahan ni Kalipay, nga hunongon nang pagsungog sa iyang amiga. Nahadlok ang ubang bata ni Gamay – ang iyang kahibudngang dila, lawas nga pikas, ug kuwaknitong pako – apan si Kalipay nahinulong aning mga butanga nga nakapalahi sa iyang higala. Silang duha dungan makakat-on kon unsaon pagbuntog sa ilang paghigalaay ang ilang kalahian ug magmugna og kalipay alang sa tanan.

 

Lang: English & Cebuano